A K T U A L N O Ś C I    I    P R O M O C J E :

 
  1. dysponujemy najnowocześniejszym aparatem USG firmy GE Voluson E6 z opcją 4 D
  2. wprowadziliśmy system  Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 TUV Rheinland Polska
  3. nowe poradnie w ramach NFZ
  4. holter EKG
  5. program profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
  6. bezpłatna profilaktyka chorób układu krążenia
  7. okresowe profilaktyczne badania urologiczne