A K T U A L N O Ś C I    I    P R O M O C J E :

 
  1. dysponujemy najnowocześniejszym aparatem USG firmy SAMSUNG HS60 oraz GE Voluson E6 z opcją 4D
  2. wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 TUV Rheinland Polska.
  3. nowe poradnie w ramach NFZ
  4. holter EKG oraz RR
  5. program profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
  6. bezpłatna profilaktyka chorób układu krążenia
  7. okresowe profilaktyczne badania urologiczne