M E D Y C Y N A      P R A C Y

Nasza oferta:

 1. poradnictwo w zakresie zapobiegania niekorzystnego wpływu warunków pracy na zdrowie
 2. programy profilaktyczne i szczepienia ochronne
 3. badania wstępne, okresowe, kontrolne prowadzone przez lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny pracy:

 • BADANIA PSYCHOTECHNICZNE KIEROWCÓW
 • czynne poradnictwo
 • szkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 • udział lekarza w komisji BHP
 • badania kandydatów do szkół i wyższych uczelni
 • badania do celów sanitarno - epidemiologicznych
 • badania kierowców wszystkich kategorii
 • badania osób ubiegających się o prawa jazdy
 • badania drwali, pilarzy
 • badania do posiadania broni
 • badania kuratorów sądowych
 • badania psychologiczne sędziów
 • badania narażonych na promieniowanie jonizujące
 • inne wynikające z Ustawy o Służbie Medycyny Pracy

 

DRUK DO POBRANIA:
skierowanie na badania profilaktyczne »